Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowani
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów dla części obszaru miejscowość Bielany - cały obręb PGO Bielany oraz prognozy oddziaływania na środowisko


Skan ogłoszenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2012-01-09 13:28:45 | Data modyfikacji: 2012-01-09 13:35:37.
Data wprowadzenia: 2012-01-09 13:28:45
Data modyfikacji: 2012-01-09 13:35:37
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót