Ogłoszenia

Zawiadomoenie WA.ZUZ.3.424.40.2019.AD o wszczeciu
postępowania administracyjnego

w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji udzielającej Panu Januszowi Dominiakowi pozwolenia wodnoprawnego na pięrtrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, wykonanie urządzeń wodnych tj. zastawki trapezowaej i urządzeń służacych do ujmowania wód powierzchniowych dla potrzeb gospodarstwa sadowniczego.

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-04-16 16:48:28.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 16:48:28
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót