Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym

Zawiadamia się poprzez publiczne obwieszczenie strony postępowania, że na wniosek EDP Renewables Polska Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa z dnia 23 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: Budowie farmy fotowoltaicznej “Lipie 1” o mocy do 120 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce 3/31, 3/32, 3/34, 1/35, 1/36 obręb ewidencyjny: PGR Lipie, powiat grójecki, gmina Błędów.

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:38:51.
Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:38:51
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót