Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym

Zawiadamia się strony, że na wniosek EDP Renewables Polska Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa z dnia 23 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: Budowa zespołu do pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 999 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/9, 39/10, 39/11 obręb ewidencyjny Sakówka, powiat grójecki, gmina Błędów.

 Skan dokumentu

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:35:11.
Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:35:11
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót