Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
WA.ZUZ.3.421.1135.2019.AD

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego slużącego do poboru wód podziemnych,
- usługę wodną,
- wykonanie urządzeń melioracji wodnych,
- korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw.

 Skan zawiadomienia

Opublikowane przez: Anna Biedrzycka | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:17:21.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:17:21
Opublikowane przez: Anna Biedrzycka
« powrót