Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
WA.ZUZ.3.421.153.2019.AD

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych,
- usługę wodną,
- korzystanie z wód do na potrzeby dzialalności gospodarczej.

 Skan zawiadomienia

Opublikowane przez: Anna Biedrzycka | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:21:49.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:21:49
Opublikowane przez: Anna Biedrzycka
« powrót