Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Błędów w.s. konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkól w Błędowie

Wójt Gminy Błędów

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Błędowie,
05-620 Błędów ul. Stary Rynek 9, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Błędów:

 Skan ogłoszenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:44:01.
Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:44:01
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót