Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia
umowy na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy
Błędów w 2017 roku
Nazwa i adres organizatora URZĄD GMINY W BŁĘDOWIE
ul. Sadurkowska 13
05-620 Błędów
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Błędów
Przedmiot zamówienia transportu oraz linni komunikacyjnej Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Błędów na około 110 tys km rocznie
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 01.01.2017
Tel. 48 6680 656
Fax 48 6680 655. 48 6680 656
e-mail osrodowiska@bledow.pl
Kontakt Mieczysława Sitarek
KOD PCV 60100000

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2016-02-05 12:13:12.
Data wprowadzenia: 2016-02-05 12:13:12
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski
« powrót