bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Obwieszczenie WA.ZUZ.3.421.846.2018.2019.AD o
wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie:

  • poboru wód podziemnych we wsi Dańków
  • wprowadznie ścieków oczyszczonych do ziemi we wsi Dańków
 Skan obwieszczenia

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:01:35.
Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:01:35
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl