bip.bledow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.bledow.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Zawiadomienie o wszęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.3.421.79.2019.AD

w sprawie:

  • wygaszania decyzji nr RS-6223-S-34/09 (pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Błędów upływającego 29.04.2019)
  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
 Skan pisma

Opublikowane przez: Mariusz Małachowski | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:08:11.
Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:08:11
Opublikowane przez: Mariusz Małachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.bledow.pl